Erbetka i jej przeznaczenie

Erbetka i jej przeznaczenie

Rozdzielnica budowlana nazywana w oparciu o swój skrót erbetką jest urządzeniem, którego zadanie polega na dostarczaniu zasilania wszystkim tym sprzętom, które znajdują zastosowanie na placu budowy. Erbetka nie zastępuje wewnętrznej linii zasilającej, jest jednak wcale nie mniej istotne. Jeśli inwestor o niej zapomni, jest bardziej niż pewne, że już wkrótce po starcie prac budowlanych będzie świadkiem przestoju trwającego aż do momentu jej sprowadzenia.

Energia elektryczna rozsyłana przez sieć dociera na działkę budowlaną dzięki specjalnej instalacji, a ta składa się z kilku elementów. Najważniejsza wydaje się skrzynka przyłączeniowa, nie mniej istotny wydaje się jednak licznik energii oraz kabel przyłączeniowy. Te elementy gwarantuje zakład energetyczny, gdy jednak w grę wchodzą wspomniane już erbetka i wewnętrzna linia zasilająca, mamy do czynienia z rozwiązaniami, za które odpowiada właściciel budowy. Co ważne, erbetka jest niezbędna do zasilania zarówno tych urządzeń, które pracują na zewnątrz, jak i wewnątrz budowanego właśnie domu lub kompleksu budynków.

Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapoznaj się ze szczegółową ofertą na elektryczny.pl.