Jaka jest podstawa unieważnienia umowy z WIBOR?

Jaka jest podstawa unieważnienia umowy z WIBOR

W ciągu kilku ostatnich tygodni coraz częściej mówi się o tym, iż wskaźnik WIBOR (który wraz z marżą przyznawaną bankowi stanowi główne oprocentowanie kredytu hipotecznego) może zostać uznany za wadliwy. To byłoby przełomowe orzeczenie, które zmieniłoby sytuację bardzo wielu kredytobiorców.

Na jakiej podstawie istnieje możliwość uznania umowy z WIBOR za nieważną?

Podstawą przełomowych zmian w przepisach kredytowych jest orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach z 3 listopada 2022 roku. Na podstawie tego orzeczenia wskaźnik WIBOR został tymczasowo wykreślony z umowy kredytowej. W praktyce oznacza to, że klient banku, który zawarł umowę z WIBOR do czasu zakończenia postępowania sądowego będzie płacił zdecydowanie niższe raty. W tym przypadku oznacza to obniżenie raty nawet o 75%, gdyż takie oprocentowanie byłoby jedynie marżą banku.

Unieważnienie WIBOR staje się coraz bardziej realne. Dodatkowym argumentem jest fakt, iż nawet Komisja Nadzoru Finansowego ma wiele zastrzeżeń do tego wskaźnika. Według prognoz wskaźnik WIBOR  ma być zastąpiony inny wskaźnikiem, a kwoty pieniężne oparte o WIBOR mają zostać zwrócone klientom banków.