Mięśniaki – skąd ich obecność w macicy?

Mięśniaki – skąd ich obecność w macicy

Mięśniaki macicy są przeważnie definiowane jako łagodne zmiany nowotworowe. Ich obecność zwykle nie jest powodem do przesadnego niepokoju. Zmaga się z nimi przecież nawet dwadzieścia procent kobiet będących w wieku reprodukcyjnym. Z całą pewnością nie oznacza to jednak, że można je lekceważyć. Ich obecność, nawet jeśli nie wiąże się z ryzykiem pojawienia się nowotworu złośliwego, może skutecznie utrudniać funkcjonowanie.

Skąd się biorą mięśniaki?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, dlaczego jedna kobieta ma mięśniaki, inna zaś nie boryka się z tym problemem. Lekarze niechętnie mówią więc o ich przyczynach koncentrując się przede wszystkim na tym, co określają jako czynniki ryzyka. Najpoważniejszym jest wiek pacjentki, im więc jest ona starsza, tym ryzyko pojawienia się mięśniaków jest większe. Nie bez znaczenia są jednak również uwarunkowania genetyczne, warto więc podjąć próbę zorientowania się, czy problem pojawiał się w rodzinie już wcześniej. Obecność mięśniaków bywa też wiązana z przedłużoną ekspozycją na gestrogeny i estrogeny.