Prawo jazdy kategorii D – wszystko co musimy wiedzieć

Prawo jazdy kategorii D – wszystko co musimy wiedzieć

Myśląc o zawodzie kierowcy autobusu lub autokaru, w pierwszej kolejności należy uzyskać odpowiednie do tego uprawnienia, a mianowicie zdać prawo jazdy D. Poniżej postaramy się odpowiedzieć, jakie warunki należy spełnić oraz jakie konkretnie uprawnienia zyskamy wraz ze zdanym egzaminem.

Jeżeli zastanawiamy się nad kursem prawa jazdy na autobus, musimy przede wszystkim posiadać uprawnienia kategorii B, ale również spełniać kryterium wieku, a mianowicie musimy mieć ukończone 24 lata. Oczywiście poza kryterium wieku i koniecznością posiadania prawa jazdy kat. B, jeśli chcemy uzyskać uprawnienia kierowcy autobusu musimy wykonać odpowiednie badania lekarskie i psychologiczne, ale również musimy uzyskać we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania wydziale komunikacji profil kandydata na kierowcę. Po uzyskaniu PKK następnie musimy ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin wewnętrzny. Kolejną bardzo ważną sprawą, aby zdobyć prawo jazdy kat. D jest uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Oferta Automobilklub Polski

Automobilklub Polska oferuje kursy na prawo jazdy kategorii A1, A, B, BE, C, CE oraz D. Z tą szkołą nauki jazdy, każdy kto marzy o pracy za kierownicą autobusu z pewnością osiągnie cel.