Rodzaje przepuklin i ich specyfika

Rodzaje przepuklin i ich specyfika

Gdybyśmy chcieli zachować poprawność odnoszącą się do nazewnictwa, musielibyśmy zwrócić uwagę na to, że powinniśmy mówić nie o przepuklinie, ale o przepuklinach. Z jakimi rodzajami przepuklin mamy więc do czynienia najczęściej?

Najbardziej typowe przepukliny

Definicja przepukliny nie zmienia się, bez względu na to, o jakim jej rodzaju mówimy. W każdym przypadku jest to uwypuklenie tkanki lub narządu przez otwór, który powstał w ścianie znajdującej się w konkretnej jamie ciała. Najczęściej spotykamy się przy tym z przepuklinami brzusznymi dzielonymi kolejno na pachwinowe, pępkowe oraz przepukliny kresy białej. Inne rodzaje przepuklin pojawiają się zdecydowanie rzadziej, należy jednak mieć świadomość tego, że one również mogą się pojawić wywołując spore zamieszanie. W tym kontekście wspomina się choćby o przepuklinie przełykowej oraz o przepuklinie pęcherza moczowego. Każdy rodzaj przepukliny może być skutecznie leczony, należy jednak liczyć się z tym, że niemal zawsze konieczne jest zastosowanie leczenia operacyjnego.