Co można zyskać dzięki pozwom o WIBOR?

Co można zyskać dzięki pozwom o WIBOR

Często mówi się o tym, że warto złożyć pozew o WIBOR i domagać się w ten sposób respektowania przynależnych nam praw. Brak jednak konkretnych informacji na temat tego, na jakie zyski można liczyć. Okazuje się, że opcji, które mogą być rozwiązaniem problemu, jest co najmniej kilka.

Walka o prawa kredytobiorców

Opcją najbardziej prawdopodobną jest usunięcie oprocentowania z umowy. W takim przypadku spłacanie zobowiązań jest kontynuowane i nie zmienia się liczba rat. Zmienia się jednak sam kształt raty, bo ta – od momentu wskazanego w wyroku sądu – ma jedynie część kapitałową. Oczywiście, możliwe jest też usunięcie WIBOR, choć jest to działanie znacznie trudniejsze. W takim przypadkach z umowy wykreślony jest sam wskaźnik WIBOR uznany za klauzulę niedozwoloną. I w tym wypadku umowa będzie trwać, a kredytobiorca będzie spłacał zaciągnięte przez siebie raty. Te będą jednak oparte jedynie o marżę banku. Ostatnią z opcji jest unieważnienie całej umowy kredytowej poprzez uznanie mechanizmu oprocentowania za wadliwy.